Tybjerg og omegn

  • Tidspunkt:
    00:00

Tybjerg ligger i det nordøstlige hjørne af Næstved Kommune, hvor Susåen danner kommunegrænse mod såvel Ringsted som Faxe.

Tybjerg består af et antal mindre byer, men området har en lang historie og har tidligere været administrativt centrum – Tybjerg Herred – hvilket betyder, at områdets institutioner mv. ligger samlet i Tybjerg, der i indbyggertal hører blandt områdets mindste. Den største by er Tybjerglille Bakker, en tidligere landsby, der er vokset kraftigt i 1970’erne.Ved Tybjerg ligger Tybjerggaard med Tybjergskoven umiddelbart vest for og syd for Tybjerglille Bakker Capionsskoven. Mod syd afgrænses området af Holmegaard Mose og Skovene omkring Broksø Gods, der også ligger i lokalområdet.

Se aktiviteter i Tybjerg her

Besøg lokalrådet her. 

Følg os på Facebook

Så mange oplevelser
har vi på siden lige nu

Husk også byens scener – se eksempelvis…