Klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard

  • Start dato:
    18. september 2019
  • Tidspunkt:
    19:00 - 21:00
  • Hjemmeside:
  • Sted:
    Næstved Bibliotek, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved

Hvad betyder klimaforandringerne for os? Kan vi gøre noget nu, eller er det allerede for sent? Hvad kan jeg gøre som enkeltperson? Dette er bl.a. disse spørgsmål den kendte meteorolog Jesper Theilgaard vil give svar på under sit foredrag. Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest blevet hverdag i sommerhalvåret. I udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares med et “ja”.

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at mennesket er den direkte årsag på grund af afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. CO2-indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere, og det bør overalt give anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning på omkring 45 %.
Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser og ikke mindst, hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?
Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet.

Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste.

Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men vil også fortælle, om de muligheder forandringerne giver.

Jesper Theilgaard kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den?

Næstved Bibliotek og Borgerservice har særligt fokus på FN’s 17 verdensmål og arrangementet er en del af det fokus.

Foredraget er gratis og arrangeres i samarbejde med Grøn Omstilling, Næstved.

Følg os på Facebook

Følg os på Instagram

Så mange oplevelser
har vi på siden lige nu

Husk også byens scener – se eksempelvis…