Holmegaard Mose

  • Tidspunkt:
    00:00

En natur-scene i Næstved, der i den grad er et besøg værd, er Holmegaard Mose med sine store botaniske seværdigheder, et enestestående dyreliv og store mængder arkæologiske fund fra den tidligere stenalder og maglemosetiden.

Holmegård Mose er en del af et stort lavtliggende landskab og består af Porsmosen, Gødstrup Engsø og Holmegårds højmose. Hele området blev efter istiden efterladt fra isens tilbagetrækning, som en stor lavvandet sø der med tiden blev tilgroet med ellesump og tørvemos. Omkring denne sø bosatte sig nogle af de første mennesker i jægerstenalderens Danmark, for at udnytte de gode jagtmuligheder i og ved søen. Der er fundet adskillige fund fra jægerstenmenneskerne, bl.a. en af Europas ældste buer, men også mange andre ting af stor arkæologisk interesse navnlig fra den lidt senere periode maglemosetiden.

Efterhånden som den store lavbundet sø er tilvokset har søen skiftet karakter fra  sø til mose. Tørvemosplanten Sphagnum har domineret tilgroningen og har fortsat sin vækst lag på lag, i alt til en tykkelse på ca. 5 meter, og har gennem flere tusind år skabt den nuværende Holmegårds Højmose.

I 1825 blev Holmegård Glasværk etableret syd for mosen, som med tiden blev en markant, travl og larmende industri i det ellers så stille sydsjællandske moselandskab. Glasværket udnyttede tørven frem til 1924 som brændsel til glasværkets produktion, og har sammen med den øvrige tørvegravning til andre formål, betydet store huller i den gamle højmoses overflade. Under anden verdenskrig blev tørvegravningen yderligere intensiveret, i det råstofhungrende land, som i mosen endnu en gang kunne finde livsnødvendige resurser. Der blev fjernet op til 30.000 tons om året. I midten af 1950-erne stoppede tørvegravningen gradvist og i dag fremstår tørvegravene som åbne søer eller som sphagnumbevokset tørveskær med et rigt planter og dyreliv.

Vidste du at… Holmegård højmose er Danmarks næststørste højmose?

Følg os på Facebook

Så mange oplevelser
har vi på siden lige nu

Husk byens mange seværdigheder – eksempelvis…

Husk også byens mange andre seværdigheder – eksempelvis…

Husk også byens mange seværdigheder i bylivet

Husk også byens mange seværdigheder i naturen

Husk også byens mange udstillinger

Husk også byens musik-oplevelser

Husk også byens foredrag – eksempelvis på…

Husk også byens sportsoplevelser

Husk også byens mange seværdigheder til børn